โปรโมชั่นสมัครใหม่

โปรโมชั่นสมัครใหม่

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 5%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 5% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 5% = 50 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,050 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 5,000 บาท ได้รับโบนัส 5% = 250 บาท รวมยอดเงินเป็น 5,250 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส 5% = 500 บาท รวมยอดเงินเป็น 10,500 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 5% รวมยอดงิน 5,250 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5,250 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 10%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 10% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 100 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,100 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 1,000 บาท รวมยอดเงินเป็น 11,000 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 15,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 1,000 บาท รวมยอดเงินเป็น 16,000 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 3 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 15,000 บาท รับโบนัส 10% รวมยอดงิน 16,000 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 48,000 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 25%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 25% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 2500 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 25% = 250 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,250บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 2,000 บาท ได้รับโบนัส 25% = 500 บาท รวมยอดเงินเป็น 2,500 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 5,000 บาท ได้รับโบนัส 25% = 1,250 บาท รวมยอดเงินเป็น 6,250 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 2500 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 5 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 10000 บาท รับโบนัส 25% รวมยอดงิน 12500 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 62500 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสียและคาสิโน
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 50%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 50% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 50% = 1500 บาท รวมยอดเงินเป็น 15000บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 2,000 บาท ได้รับโบนัส 50% = 2500 บาท รวมยอดเงินเป็น 25000 บาท

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 10เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส รวมยอดงิน 12500 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า10 เท่า โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสียและคาสิโน
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *